Terapia uzależnień Ostrołęka, leczenie alkoholizmu

Psychoterapia Łuszczyńscy

Leczenie uzależnień Ostrołęka

Gabinet Psychoterapii Uzależnień oferuje pomoc osobom mieszkającym w Ostrołęce oraz okolicach w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i hazardu. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień.

Od wielu lat prowadzimy psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jeśli zauważasz u siebie niepokojące sygnały to nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy na wizytę. Spotkania prowadzone są w miłej i swobodnej atmosferze.

Pierwsza rozmowa ma na celu ustalenie na czym polega problem i wybraniu metod pracy. Ponieważ kwestia leczenia uzależnienia jest sprawą osobistą gwarantuję całkowitą anonimowość i dyskrecję.

Terapia uzależnień Ostrołęka, leczenie alkoholizmu
Leczenie uzależnień Ostrołęka
alcohol, addiction, liquor
drugs, pill, narcotic
syringe, drug, addiction
18+, porn, addiction, masturbation
depression, sad, lonely
cigar, smoke, cigarette, addiction

Dlaczego terapia uzależnień?

Celem psychoterapii uzależnień jest pomoc osobie uzależnionej, a także członkom jej rodziny. Podczas procesu terapii uzależnień osoba z uzależnieniem może nie tylko poznać i zrozumieć przebieg własnej choroby, ale przede wszystkim wprowadzić zmiany w swoim sposobie myślenia i funkcjonowania.

Zatrzymanie picia, czy brania narkotyków nie jest głównym celem psychoterapii uzależnienia. W procesie terapii najważniejsze jest zrozumienie DLACZEGO? Odpowiedź na to pytanie może znaleźć osoba uzależniona korzystając z pomocy psychoterapeuty uzależnień.

Zadaniem psychoterapeuty uzależnień jest towarzyszyć pacjentowi w procesie tej zmiany, terapeuta pomaga rozpoznawać, nazywać pacjentowi emocje oraz szukać sposobów na radzenie sobie z nimi w sposób bezpieczny. Osoba uzależniona niejako „uczy się” siebie i swoich emocji, może także zbudować poczucie własnej wartości zauważając swoje zasoby i mocne strony. Korzystać z nich w wyznaczaniu sobie nowych celów życiowych.

Dzięki psychoterapii uzależnień można także nauczyć się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywnych interakcji z otoczeniem oraz dbania o swoje potrzeby bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne.

Wsparcie najbliższych

Gabinet Psychoterapii Uzależnień w Ostrołęce oferuje takie wsparcie nie tylko dla osób z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, czy hazardu. W naszym gabinecie pomagamy również członkom rodziny osoby uzależnionej – małżonkom oraz dzieciom.

Terapia, leczenie uzależnień Ostrołęka
Psychoterapia Łuszczyńscy

Czy to już uzależnienie?

Czy zdarza Ci się nadużywać wina lub innych napojów alkoholowych? Nie łudź się — jeśli picie stało się twoją tajemnicą, wcześniej czy później odciśnie na Tobie ona swe piętno.

Dlatego powinieneś dokładnie i uczciwie zbadać samego siebie:

Czy piję częściej niż dawniej?

Czy sięgam po mocniejsze trunki?

Czy piję, by uciec od zmartwień, stresów i kłopotów?

Czy ktoś z rodziny lub przyjaciel wyraził zaniepokojenie moją słabością?

Czy moje picie wywołuje konflikty w rodzinie?

Czy trudno jest mi obywać się bez alkoholu przez tydzień, miesiąc lub kilka miesięcy?

Czy ukrywam przed innymi, jak dużo piję wina lub innych napojów alkoholowych?

Być może na niektóre z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco. 

Co wtedy? Może korcić Cię, by w tym momencie usprawiedliwić się wskazując że nie jesteś przez innych rozumiany, a Twoje picie wynika z licznych okazji i jest pod pełną kontrolą.

Dlaczego skorzystać z terapii uzależnień Ostrołęka?

Jeśli już zauważyłeś problem podejmij konkretne działania, by go rozwiązać. Co mógłbyś zrobić? Pierwszy krok już zrobiłeś skoro jesteś na stronie terapii uzależnień w Ostrołęce.

Czas na krok drugi: zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego i ustalenia spotkania z jednym z naszych terapeutów w Gabinecie Psychoterapii Uzależnień w Ostrołęce.

Terapia uzależnień pomoże Ci:

 • odciąć się od szkodliwych nałogów

 • realizować siebie

 • wyznaczać i osiągać nowe cele w życiu

 • nawiązywać relacje z innymi i zacieśniać więzi z bliskimi

 • czerpać satysfakcję ze swojego życia

 • pokonywać problemy bez używek

 • cieszyć się każdym dniem.

Dlaczego pijemy? Dlaczego potrzebne jest leczenie alkoholizmu?

Osoby rozważające udanie się na konsultację do gabinetu psychoterapii uzależnień w celu podjęcia leczenia alkoholizmu z pewnością zadają sobie to pytanie. Przeanalizujmy zatem: dlaczego pijemy?

Badania antropologiczne dostarczają nam szeregu dowodów potwierdzających istnienie alkoholu w życiu człowieka już od zarania jego dziejów. Do powstania pierwszych napojów alkoholowych przyczynił się oczywiście zupełny przypadek, który sprawił, że w wyniku fermentacji winogron powstało wino, natomiast fermentacja ziarna jęczmiennego doprowadziła do wynalezienia piwa. Na przestrzeni dziejów ludzkości alkohol pełnił różne funkcje: fizjologiczne, psychologiczne, społeczne, a z czasem nawet ekonomiczne i polityczne.

Gdy zastanowimy się nad problemem związanym z nadużywaniem alkoholu, gdy zadamy pytanie osobie z uzależnieniem, czy nawet sami zapytamy siebie, czy mój stosunek do alkoholu jest zdrowy otrzymamy jedną odpowiedź: nikt, kto sięga po alkohol, nie czyni tego po to, aby zachorować, żeby stracić nad nim kontrolę.

Pijemy zazwyczaj po to, aby uzyskać za pomocą alkoholu jakiś dobry, przyjemny efekt. Gdyby było inaczej, zapewne staralibyśmy się go unikać. Kiedy zapytamy przypadkową osobę, dlaczego korzysta z alkoholu, usłyszymy w odpowiedzi: aby załagodzić stres, odprężyć się, uspokoić, łatwiej zasnąć, aby dobrze się poczuć, by chronić się przed depresją, lub załagodzić jej objawy, aby ugasić pragnienie, żeby się dobrze bawić, dla poprawienia apetytu, lub uśmierzenia bólu.

Widzimy zatem, że lista powodów, dla których sięga się po alkohol jest niezwykle bogata, że alkohol zawsze w czymś pomaga, jest traktowany jako lekarstwo na jakiś problem. Wiele osób przyzna też, że sięga po alkohol z radości, ze smutku, czy zdenerwowania, żeby się rozgrzać, ale także z obawy przed śmiesznością, odrzuceniem, aby uzyskać pozycję w grupie rówieśniczej, aby wyrazić bunt, aby zamanifestować przyjaźń, itp.

Powyższa lista przyczyn, dla których sięgamy po alkohol jest oczywiście częściowa i powierzchowna. Jednak bazując tylko na tych wymienionych możemy wyodrębnić kilka najczęściej spotykanych grup powodów, które skłaniają ludzi by sięgali po alkohol.

Obserwujemy różne motywacje:

 • Fizjologiczną
  zaspokojenie pragnienia, poprawienie apetytu, uśmierzenie bólu

 • Psychologiczną
  pijemy z radości, ze zdenerwowania, dla uspokojenia, itp.

 • Socjologiczną
  rytuał, naśladownictwo, uleganie naciskom, obawa przed śmiesznością, czy odrzuceniem.

Terapia, leczenie uzależnień Ostrołęka

Czym jest uzależnienie? Opinie specjalistów

W gabinecie psychoterapii uzależnienia w którym pracuję spotykam się często z pytaniem: czym właściwie jest uzależnienie?

Pokrótce przedstawię wypowiedzi kilku specjalistów z dziedziny psychoterapii uzależnień.

„Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, pod wieloma względami przypominającą inne schorzenia chroniczne – cukrzyca, alergia, choroba wrzodowa żołądka czy choroba wieńcowa serca. Można powstrzymać jej rozwój, zahamować najdolegliwsze objawy, a przede wszystkim nauczyć się z nimi żyć. Choroby przewlekłe mają zazwyczaj charakter psychosomatyczny.

Oznacza to, że rozwój choroby, jej powstrzymanie, oraz proces odzyskiwania zdrowia zależą w równym stopniu od odporności fizycznej i psychicznej chorego. Odporność tę można zwiększyć za pomocą zmiany sposobu myślenia, a także sposobu życia. Choroby przewlekłe łączy również fakt, że za stan chorego oraz wyniki jego leczenia odpowiedzialny jest bardziej sam pacjent niż lekarz, czy terapeuta.

Proces zdrowienia i jego powodzenie wiąże się zatem z głębokimi i trwałymi zmianami w najważniejszych dziedzinach życia chorego, takich jak sposób odżywiania się, organizacja czasu pracy i wypoczynku, a także stosunek do siebie, innych i świata. Zmiany te polegają na przewartościowaniu spraw życiowych, wybraniu i zabieganiu o te priorytetowe oraz na nauczeniu się nowych umiejętności i próbie praktykowania tego nowego stylu życia”

„W myśleniu o uzależnieniu utrwaliło się wiele mitów i stereotypów przebiegle ustalających definicję nie – bycia – uzależnionym. Powszechnie przyjęło się wierzyć, że dopóki ktoś pod wpływem alkoholu nie bije żony i dzieci, dopóki pije tylko piwo, pije tylko dobre i drogie trunki, nie pije w samotności, nie pije od rana, ten nie – jest – uzależniony.

Największym paradoksem jest przekonanie, że osobą z uzależnieniem jest ten, kto podejmuje leczenie. Ten zaś, kto się nie leczy, na pewno nie jest „alkoholikiem”. Czy nieleczenie się w przypadku gruźlicy jest dowodem, że nie jest się chorym na gruźlicę?”

„Sednem każdej choroby jest odchodzenie od zdrowia. W większości chorób to określona, dająca się opisać dynamika rozwoju choroby. Zazwyczaj widoczny wyraźnie jest jej początek, rozwój i koniec. Łatwo też zauważyć jej obraz biologiczny, psychologiczny i skutki społeczne.

Wszystko to ma zastosowanie do uzależnienia, stąd uprawnione jest traktowanie uzależnienia jako choroby, stąd stosowanie zastępczego i skróconego terminu „alkoholizm”, „narkomania”, albo też szerszego: „uzależnienie chemiczne”. Jest to choroba, którą potrafimy zatrzymać”

„Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, ponieważ spełnia trzy podstawowe kryteria choroby, tj. narusza stan równowagi między zdrowiem i patologią, charakteryzuje się swoistą etiologią, a wśród przyczyn zmian patologicznych obecny jest czynnik fizyczny.

Alkohol, a także inne środki psychoaktywne oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy (głównie na mózg), a ten z kolei reaguje na wszelkie zmiany w składzie chemicznym krwi (aspekt patofizjologiczny); jest anatomicznym podłożem życia psychicznego (aspekt psychofizjologiczny) oraz umożliwia kontakt z innymi ludźmi, podlega wpływom społecznym (aspekt socjologiczny).

Substancje psychoaktywne (w tym również alkohol) działają na mózg poprzez swoje własności chemiczne i konkurują ze związkami chemicznymi produkowanymi przez układ nerwowy w celu komunikowania się wewnątrz systemu neuronów. Jednocześnie substancje te uszkadzają struktury mózgowe”

Warto skorzystać z pomocy terapeuty

Na podstawie kilku powyższych definicji stwierdzić należy, że uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz leków jest chorobą poważną. Nie należy traktować jej beztrosko, nie należy bagatelizować jej objawów i skutków. Warto rozpocząć leczenie oraz proces trzeźwienia bezzwłocznie. Osoba z uzależnieniem od alkoholu może zatrzymać tę chorobę na każdym etapie jej rozwoju.

Dotychczas najskuteczniejszym sposobem leczenia jest psychoterapia uzależnienia. Praca nad własnym uzależnieniem jest nierzadko trudna i wyczerpująca. Jest jednak warta każdego wysiłku, tym bardziej, że zdrowieje nie tylko uzależniony, ale całe jego otoczenie.