Psychoterapeuta Ostrołęka

Psychoterapia Łuszczyńscy

Gabinet terapeutyczny

Każdemu z nas zależy, by podejmując jakiekolwiek leczenie trafić do najlepszego specjalisty.

Jako psychoterapeuci pracujący w Gabinecie Psychoterapii Łuszczyńscy w Ostrołęce wychodzimy z założenia, że najlepszą forma polecenia są efekty doświadczane przez pacjentów na własnej skórze. Wiąże się to najczęściej z dobrą współpracą psychoterapeuty i pacjenta.

Jednak nie każda osoba przystępująca do swojej psychoterapii ma do niej własną tzw. wewnętrzną motywację. Dlatego też, by móc skutecznie pomagać, posługujemy się w swojej pracy dialogiem motywującym, którego idea jest oparta o współpracę i styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.

Psychoterapeuta Arkadiusz Łuszczyński

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo Behawioralny Absolwent czteroletniego szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Pochodzę z niewielkiej miejscowości Gryfino w zachodniopomorskim. W 2003 roku ukończyłem Uniwersytet Szczeciński na kierunku pedagogicznym.

Moje życie splotło się następnie z miastem Ostrołęka, gdzie od 20 lat pracuje w obszarze zawodowym niosącym pomoc osobom doświadczającym kryzysów.

Pracuje w nurcie poznawczo behawioralnym głównie z osobami uzależnionymi, oraz osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, wykorzystując dialog motywujący oraz terapię schematu. Przez wiele lat moja praca koncentrowała się wyłącznie na osobach z problemem uzależnienia. Jako jedna z pierwszych osób pracujących w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce, zacząłem prowadzić terapię dla osób z uzależnieniem behawioralnym.

W 2008 roku rozpocząłem pracę na całodobowym oddziale Leczenia Uzależnień w strukturach ostrołęckiego szpitala, co pozwoliło mi zdobyć szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Dostrzegając trudności z jakimi zmagają się osoby z uzależnieniem oraz członkowie ich rodzin, postanowiłem rozszerzać swój warsztat pracy w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej rozpoczynając czteroletnie szkolenie w 2017 roku.

Moje zainteresowania:

Podróże, planespotting, pływanie, treningi oporowe.

Doświadczenie zawodowe psychoterapeuty

Doświadczenie zdobywałem w pracując przez 8 lat w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od alkoholu w Ostrołęce. Pracowałem w poradniach leczenia uzależnień w Ostrołęce, Łomży i Legionowie. Współpracuje z Urzędami Gmin, gdzie prowadzę punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Mam również własny gabinet psychoterapii w którym pracuje zarówno w formie on-line jak i stacjonarnie.

Obecnie pracuje w Porani Zdrowia Psychicznego w ośrodku „Zdrowie” gdzie pomagam osobom z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi (terapia indywidualna, terapia grupowa).

Współpracuje z dwoma poradniami Psychologiczno-Terapeutycznymi dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzę terapię grupową dla młodzieży z zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Doświadczenie i umiejętności zdobywał również pracując na przestrzeni lat między innymi w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi), jako pedagog szkolny w szkole podstawowej oraz liceum. Pracowałem również jako wychowawca w Ochotniczym Hufcu Pracy z trudną młodzieżą oraz dziennym oddziale psychiatrycznym działającym w strukturach łomżyńskiego szpitala wojewódzkiego.

Na bieżąco poszerzam i uzupełniam swoją wiedzę i umiejętności min. poddając swoją pracę regularnej superwizji u doświadczonych terapeutów-superwizorów oraz uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii schematu oraz dialogu motywującego.

Odbyłem liczne szkolenia w obszarze terapii osób uzależnionych, koncentrując się na osobach z uzależnieniem behawioralnym (hazard oraz pornografia). Otrzymałem certyfikat programu „CANDIS” skierowany dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi, adresowany do osób pow. 16 roku życia, gdzie w pracy wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno-poznawcze. Prowadziłem liczne zajęcia profilaktyczne w obszarze uzależnień dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z ostrołęckimi psychiatrami i innymi terapeutami.

Terapia uzależnień Arkadiusz Łuszczyński
Terapia uzależnień Arkadiusz Łuszczyński

Wykształcenie

  • Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku pedagogicznym w 2003 roku.

Szkolenia i studia podyplomowe

  • Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali (w trakcie).

  • Czteroletnie szkolenie w Akademii Myśli i Edukacji w Warszawie.

  • Ukończony pierwszy etap szkolenia z Terapii Schematu (obecnie kontynuacja szkolenia).

  • Dodatkowo szereg szkoleń w zakresie: uzależnień behawioralnych (hazard, korzystanie z urządzeń elektronicznych, pornografia) programu ograniczania picia prowadzonego przez PARPA pracy z osobami stosującymi przemoc pracy z osobami doświadczającymi przemocy pracy z osobami pochodzącymi z rodzin alkoholowych (tzw. DDA) pracy z osobami uzależnionymi od Kanabinoli oraz szkodliwie używającymi w programie CANDIS pracy terapeutycznej dotyczącej zastosowania dialogu motywującego w różnych obszarach problemowych.

Certyfikaty

  • Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (nr 1419) przyznawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzależnień nr 1329 wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która uprawnia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

  • Certyfikat „CANDIS” – program skierowany dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi.

  • Certyfikat ukończenia pierwszego etapu z psychoterapii schematu

  • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie uzależnień behawioralnych organizowanych przez „błękitny Krzyż”.

Psychoterapeuta Anna Łuszczyńska

Pedagog, psychoterapeuta uzależnień.

Zajmuję się pomocą terapeutyczną dla osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także członkom ich rodzin.

Pracuję indywidualnie i grupowo.

W swojej pracy wykorzystuję dialog motywujący, elementy terapii integracyjnej oraz poznawczo behawioralnej,  a także indywidualne, empatyczne podejście do każdej osoby z którą pracuję. 

Podczas pracy z wieloma osobami dostrzegłam, że uzależnienie nie jest jedynym problemem, dlatego staram się być uważna na inne aspekty wymagające opieki takie jak depresja, zaburzenia lękowe oraz inne trudności z którymi zmagają się moi pacjenci. 

Moje zainteresowania:

Podróże, czytanie.

Doświadczenie zawodowe psychoterapeuty

Anna Łuszczyńska Pedagog, psychoterapeuta uzależnień
Terapia uzależnień Anna Łuszczyńska